• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium sensorów elektrochemicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 80
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria materiałowa, III rok, WIMiC (4 grupy po 8 osób)
Technologia chemiczna, III rok, WIMiC (12 grup po 8 osób)
Przedmioty obieralne, II-V rok, WIMiC
Studia magisterskie, IV-V rok, WIMiC
Studia niestacjonarne magisterskie, II rok, WIMiC
Dyplomanci (prace inżynierskie i magisterskie) (średnio 4 osoby)
Monitoring środowiska IV rok WGGiIŚ (2 grupy po 11 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
a)metody analizy techniką potencjometrii bezpośredniej,
b)metody analizy techniką potencjometrii pośredniej (miareczkowanie z detekcją potencjometryczną),
c)projektowanie i testowanie sensorów potencjometrycznych,
d)mikroskopowe badania struktury filmów polimerowych.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
dr Teresa Błaż
tel. 47-52
teblaz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza