• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Układów Mechatronicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B3 12
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych z techniki mikroprocesorowej ale także badań materiałów i układów wielofunkcyjnych
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium prowadzone są badania układów mechatronicznych , ze szczególnym uwzględnieniem układów z materiałami inteligentnymi. Stanowiska laboratorium umożliwiają wyznaczenie wybranych własności statycznych i dynamicznych materiałów z pamiecią kształtu. Opracowania i badania układów sterowania.
Oferta usługowa:
Opracowanie nowych konstrukcji napędów w AGD.
Opracowanie układów redukcji drgań z użyciem smart materials.
Opracowanie nowoczesnych siłowników SMA.
Dodatkowe informacje:
Przykładowe tematy laboratoriów.
1. Wprowadzenie do środowiska programowego i omówienie zasad bezpieczeństwa.
2. Pierwszy program – praca z rejestrami uniwersalnych.
3. Oprogramowanie portów wejścia/wyjścia.
4. Adresowanie pośrednie i bezpośrednie.
5. Instrukcje warunkowe.
6. Budowa pętli programowej.
7. Użycie instrukcji warunkowych w pisaniu programów strukturalnych.
8. Procedura bez parametrów.
9. Procedura z parametrami.
10. Oprogramowanie przerwania licznika 1.
11. Program z użyciem przerwania licznika 1 i 2.
12. Oprogramowanie portu szeregowego do nadawania i odbierania pojedynczych znaków.
13. Nadawanie i odbieranie serii znaków – praca z adresowaniem pośrednim.
14. Oprogramowanie watchdoga.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Waldemar Rączka

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza