• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Sterowania Układami Biomechanicznymi


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 0
Średnia liczba studentów/rok: 0
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 0
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Laboratorium Sterowania Układami Biomechanicznymi przeznaczone jest do prowadzenia badań z zakresu biomechaniki oraz związanych z nią urządzeń biomechanicznych. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu Inżynierii Rehabilitacji oraz Analizy i Identyfikacji Sygnałów Biomedycznych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Na wyposażeniu są stanowiska badawcze:
• Platforma balansowa;
Stanowisko umożliwia prowadzenie badań z zakresu rehabilitacji ruchowej. Pozwala ono również na testowanie i opracowywanie różnego rodzaju zaawansowanych algorytmów sterowania.
• Urządzenia do rejestracji sygnału EEG;
Dwa układy umożliwiają rejestrację sygnału EEG, oraz przeprowadzanie analizy uzyskanego sygnału. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest prowadzenie prac nad zastosowaniem sygnału EEG do sterowania urządzeniami w czasie rzeczywistym – układy typu człowiek - komputer.
• Urządzenie do rejestracji sygnału EMG;
• Manipulator do rehabilitacji kończyny górnej.
Rejestrator sygnału EMG oraz manipulator stanowią narzędzie do tworzenia zaawansowanych algorytmów sterowania, które mogą znaleźć zastosowanie w rehabilitacji. Dzięki zastosowanym układom pomiarowo sterującym oraz oprogramowaniu LabView możliwe jest tworzenie aplikacji działających w czasie rzeczywistym.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Agata Nawrocka
agata.nawrocka@agh.edu.pl

dr inż. Andrzej Kot
andrzej.kot@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza