• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium mikrosensorów elektrochemicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria materiałowa, III rok, WIMiC (4 grupy po 8 osób)
Technologia chemiczna, III rok, WIMiC (12 grup po 8 osób)
Przedmioty obieralne, II-V rok, WIMiC
Studia magisterskie, IV-V rok, WIMiC
Studia niestacjonarne magisterskie, II rok, WIMiC
Dyplomanci (prace inżynierskie i magisterskie) (średnio 4 osoby)
Monitoring środowiska IV rok WGGiIŚ (2 grupy po 11 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
a)metody analizy techniką potencjometrii bezpośredniej,
b)projektowanie i testowanie sensorów potencjometrycznych,
projektowanie, wytwarzanie i badanie właściwości metrologicznych mikrosensorów elektrochemicznych
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
dr hab. Jan Migdalski, prof. AGH
tel. 25-27
migdal@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza