• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych i Bioniki


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 450
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:
- Podstawy automatyzacji i robotyzacji,
- Automatyzacja Procesów Produkcyjnych,
- Systemy wizyjne w automatyce i robotyce,
- Bionika w zagadnieniach technicznych,
- Nanotechnologia.

Zagadnienie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w oprogramowaniem pozwalającym na analizę i optymalizację procesu produkcyjnego. Studenci zapoznają się z możliwościami oceny jakości danego procesu i możliwościami symulacji i wprowadzenia właściwych zmian. Laboratorium wyposażone jest w uniwersalne zautomatyzowane stanowisko wytwarzania pozwalającą na realizację opracowanej indywidualnie przez studenta operacji obróbki. Dodatkowo stanowisko umożliwia programowanie robota i ocenę prawidłowości jego pracy. Tematyka automatyzacji uzupełniona jest zajęciami z zakresu nanotechnologii wykorzystywanych w współczesnych procesach wytwarzania maszyn i urządzeń.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium posiada unikalne zaprojektowane i wykonane w własnym zakresie stanowisko umożliwiające budowę zautomatyzowanych systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących systemy wizyjne w ocenie procesów produkcyjnych. Studenci mogą zapoznać się z możliwościami wykorzystania systemów wizyjnych w kontroli i pomiarach przedmiotów w procesie obróbki i montażu. Samodzielnie realizują pomiary wizyjne oraz prowadzą analizę otrzymanych wyników.

Dodatkowe informacje:
Laboratorium realizuje również zajęcia z zakresu Bioniki i dysponuje indywidualnymi stanowiskami do ćwiczeń wyposażonym w nowoczesne mikroskopy pozwalające na bezpośrednią obserwację przez studentów elementów budowy organizmów, a także możliwość fotografowania i filmowania przebiegu doświadczenia. Wyniki wykorzystywane są w realizacji projektach koncepcyjnych budowy nowatorskich maszyn prowadzonej w ramach badań.

Wyposażenie laboratorium przeznaczone jest do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Andrzej Sioma
andrzej.sioma@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza