• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KAP - Laboratorium Adaptroniki


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Automatyzacji Procesów
B2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Realizacja zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Materiały i konstrukcje inteligentne”

Badania naukowe z zakresu wykorzystania materiałów inteligentnych w różnego typu elementach wykonawczych, obiektach i układach mechanicznych (np. tłumiki liniowe, sprzęgła/hamulce z cieczą magnetoreologiczną (MR), wielowarstwowe belki i płyty z cieczą MR, semiaktywne układy sterowania drganiami/ruchem oraz układy z odzyskiem energii). Prace te dotyczą konstrukcji, badania oraz technik sterowania takimi urządzeniami, obiektami i układami.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium wyposażone jest w: elektromagnetyczne wzbudniki drgań (LDS, TIRA, wzbudnik modalny TMS), komputery z oprogramowaniem, systemy pomiarowo-sterujące z wielokanałowymi kartami AC/CA, czujniki (laserowe, indukcyjne, piezoelektryczne, tensometryczne do pomiaru przemieszczeń, przyspieszeń, siły, momentu, odkształceń), wibrometr oraz oryginalne, zbudowane w ramach projektów badawczych stanowiska badawcze.
Dodatkowe informacje:
Przykładowe ćwiczenia laboratoryjne.
1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych tłumika i sprzęgła z cieczą magnetoreologiczną,
2. Badania semiaktywnego układu redukcji drgań z liniowym tłumikiem magnetoreolo-gicznym,
3. Semiaktywne tłumienie drgań belki z cieczą magnetoreologiczną,
4. Badania czujników piezoelektrycznych w układach sterowania ruchem,
5. Wyznaczanie charakterystyk elementów wykonawczych ze stopami z termiczną i magnetyczną pamięcią kształtu,
6. Badanie charakterystyk pręta magnetostrykcyjnego.
Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński
deep@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza