• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Mechaniki Płynów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Eneregtycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
B2-B3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 400
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Kierunki studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka
Mechatronika
- rok studiów 2/3
Dodatkowe informacje:
Laboratorium dysponuje stanowiskami dydaktycznymi do:
- wyznaczania strat energii
- obliczenia współczynnika oporu aerodynamicznego Cx, oraz wyznaczenia siły nośnej
- wyznaczenia reakcji hydrodynamicznej
- badania wypływu cieczy ze zbiornika
- wyznaczenia strumienia objętości (różne metody)
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Wojciech Knapczyk
tel: 012/ 617 34 82
mail: womak2@interia.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza