• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Własności Materiałów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
B-4, B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 100
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 3, 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium zgromadzono urządzenia pozwalające na ocenę własności mechanicznych cienkich warstw (nano i mikrotwardość) i ich przyczepności do podłoża (scratch test). Pozostałe stanowiska pozwalają na pomiar parametrów geometrycznych uzyskanych warstw i powłok (grubość i chropowatość powierzchni) oraz ocenę przydatności i wytrzymałości wytworzonych warstw w warunkach eksploatacji, jak tarcie suche i odporność erozyjna.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia analizy profilu, chropowatości, morfologii powierzchni materiałów za pomocą profilometru optycznego oraz mikroskopu sił atomowych (AFM).
Oferta usługowa:
Wykonywanie badań twardości (w skali nano i mikro) różnych materiałów, własności tribologicznych (scrachtest) cienkich warstw, odporności na ścieranie i erozję warstw wierzchnich materiałów i powłok, badanie grubości warstw i powłok nakładanych na różnych podłożach, chropowatości powierzchni różnych materiałów.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Agnieszka RADZISZEWSKA
Tel. 048 12 617 44 27
e-mail: radzisze@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza