• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Obróbki Powierzchniowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 3, 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium przeprowadza się procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej różnych materiałów (np.: metalizowanie dyfuzyjne). Wykonuje się również stanowisko służące do cięcia, drążenia oraz wytwarzania powłok metodą elektroiskrową.
Oferta usługowa:
Wykonywanie obróbki cieplnej materiałów (stali, metali nieżelaznych i in.), spiekanie proszków materiałów przy zastosowaniu różnych atmosfer. Nakładanie powłok, cięcie i drążenie metali metodą elektroiskrową.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Ireneusz SULIGA
Tel. 048 12 617 38 17
e-mail: suliga@tempus.metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza