• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Preparatyki Materiałów i Charakterystyki Mikrostruktury


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 1, 2, 3, 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Wykonywanie kompleksowo preparatyki materiałów do badań metalograficznych oraz za pomocą mikroskopu optycznego oraz transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Przygotowywanie próbek w postaci zgładów metalograficznych (cięcie, szlifowanie, polerowanie mechaniczne, inkludowanie, trawienie), cienkich folii do TEM (cięcie, szlifowanie, polerowanie mechaniczne, dimplowanie, polerowanie elektrolityczne i jonowe), oraz tarcz do ablacji laserowej. W tym przypadku poszczególne etapy obejmują: mieszanie, odmierzanie proszków o określonym składzie (również w warunkach beztlenowych), prasowanie i spiekanie.
2. Mikroskopy świetlne umożliwiają obserwacje mikrostruktury próbek w świetle odbitym i przechodzącym (dla preparatów transparentnych), cyfrowy zapis i obróbkę obrazu oraz prowadzenie analizy stereologicznej.
Oferta usługowa:
Wykonywanie preparatów przewodzących i nieprzewodzących przeznaczonych do obserwacji za pomocą: mikroskopu optycznego, skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego (wycinanie, polerowanie elektrolityczne, ścienianie cienkich folii. Wytwarzanie tarcz (wyprasek) z proszków różnych materiałów, przechowywanie i odmierzanie czystych proszków różnych materiałów w warunkach beztlenowych. Przecinanie próbek stalowych i innych materiałów o dużych wymiarach.
Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Wiesław BRZEGOWY
Tel. 048 12 617 48 74
e-mail: wbrzegowy@interia.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza