• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań elektrochemicznych, konstrukcji sensorów elektrochemicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Studia magisterskie, IV-V rok, WIMiC
Studia niestacjonarne magisterskie, II rok, WIMiC
Dyplomanci (prace inżynierskie i magisterskie) (średnio 10 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
a) elektroanaliza metali ciężkich i substancji elektroaktywnych,
b) badania jakościowe sensorów woltamperometrycznych i potencjometrycznych,
c) badania pojemności różniczkowej elektrycznej warstwy podwójnej,
d) analiza potencjometryczna: potencjometria bezpośrednia i miareczkowanie potencjometryczne,
e) projektowanie i wytwarzanie sensorów elektrochemicznych.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. Władysław W. Kubiak
tel. 24-73
e-mail: kubiak@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza