• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Wydziałowe Geotechniczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Oznaczenie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (naturalnych i antropogenicznych), skał i kruszyw.Badania prowadzone są zgodnie z Polskimi Normami; możliwość wykonywania oznaczeń na podstawie Norm Brytyjskich, Amerykańskich, Niemieckich.
Oferta usługowa:
Realizacja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych - oznaczenia parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (naturalnych i antropogenicznych) i kruszyw.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Aleksandra Borecka
(012) 617 46 40
e-mail:labwydz@geol.agh.edu.pl, oborecka@geol.agh.edu.pl
tel/fax. (012) 617 46 50

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza