• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań elektrochemicznych, konstrukcji aparatury pomiarowej i sensorów elektrochemicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria materiałowa, III rok, WIMiC (4 grupy po 8 osób)
Technologia chemiczna, III rok, WIMiC (12 grup po 8 osób)
Przedmioty obieralne, II-V rok, WIMiC
Studia magisterskie, IV-V rok, WIMiC
Studia niestacjonarne magisterskie, II rok, WIMiC
Dyplomanci (prace inżynierskie i magisterskie) (średnio 6 osób)
Monitoring środowiska IV rok WGGiIŚ (2 grupy po 11 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
a) elektroanaliza metali ciężkich,
b) oznaczanie elektroaktywnych substancji czynnych w preparatach farmakopealnych,
c) ocena parametrów metrologicznych sensorów woltamperometrycznych i potencjometrycznych,
d) badania parametrów funkcjonalnych potencjostatów,
e) badania pojemności różniczkowej elektrycznej warstwy podwójnej,
f) projektowanie elektrochemicznej aparatury pomiarowej,
c) projektowanie i wytwarzanie sensorów elektrochemicznych.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Bogusław Baś
tel. 25-29
e-mail: bas@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza