• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Chromatografii Gazowej

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
B-4, s. 6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium znajduje się dwukanałowy chromatograf gazowy Agilent 7890A, detektor płomieniowo-jonizacyjny FID i przewodnictwa cieplnego TCD.
Oferta usługowa:
Analiza gazowych produktów spalania tj. CO, CO2, NOx, CxHy.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
dr Aneta Magdziarz, tel. 012 617 50 47
dr inż. Małgorzata Wilk, tel. 012 617 31 98

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza