• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratoryjny Zespół Walcowniczy nr 2


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
B-4 Hala
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Realizacja badań doświadczalnych w ramach ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: Procesy przeróbki plastycznej, Walcownictwo, Inżynieria wyrobów płaskich.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwości badawcze walcarki pokrywają się z możliwościami badawczymi w zakresie działalności dydaktycznej. Stanowisko to posiada pełny wielokanałowy układ pomiarowy parametrów siłowych i technologicznych, oparty o czujniki tensometryczne i mechaniczne, przystosowany do ciągłego pomiaru, rejestracji i komputerowego opracowania parametrów technologicznych, realizowanego procesu walcowania taśm z naciągami.
Oferta usługowa:
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć dydaktycznych oraz do badań związanych z realizowanymi projektami naukowymi lub pracami zleconymi z przemysłu. Przyjmowane są zlecenia na wykonanie badań w zakresie:
- walcowania na zimno taśm o szerokości do 100 mm w kręgach z wykorzystaniem naciągu i przeciwciągu ,
- pomiarów siły nacisku metalu na walce, momentu walcowania i stosowanych naciągów w procesie walcowania na zimno.
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Stanisław TURCZYN, prof. AGH
tel. (012) 617-26-14; fax. (012) 617-25-76
e-mail: turczyn@metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza