• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Radiometrii Przemysłowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D-10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 70
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 2
Kierunki studiów:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Fizyka Techniczna, rok 4 i 5 , 7 grup, grupy 8 osobowe
Dodatkowe informacje:
Pracownia Izotopowa klasy Z.Pomiary natężenia promieniowania gamma przy użyciu 8 sond scyntylacyjnych z czasami próbkowania zaczynającymi się od 100 μs.Wizualizacja i analiza rejestrowanych sygnałów przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.Badania przepływów wielofazowych przy wykorzystaniu korelometrów radioizotopowych.Pomiary prędkości przepływu cieczy za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego.
Instalacja do badania przepływów dwufazowych, gdzie ciecz jest tłoczona pompą rotacyjną sterowaną falownikiem, a faza gazowa jest podawana z kompresora.
Osoba kontaktowa:
Leszek Petryka, 6173915, petryka@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza