• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Podstawowe właściwości fizykochemiczne zawiesin


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Energetyki i Ochrony Środowiska
B-4 s.314
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 2
Kierunki studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn, WIMiR, IV rok
Mechanika i Budowa Maszyn, WIMiR, II rok (studia niestacjonarne)
Dodatkowe informacje:
Badania rozkładu wielkości ziaren zawiesin: zawiesiny rozcieńczone – analizator IPS-L, zawiesiny przemysłowe o stężeniach normalnych i zawiesiny zagęszczone – waga sedymentacyjna.
Badania przepływowe procesu sedymentacji zawiesiny przemysłowej – klarowanie, zagęszczanie
Badanie procesu uzdatniania wody – koagulacja, flokulacja, sedymentacja
Osoba kontaktowa:
dr inż. Marian Banaś (012) 617-31-09 e-mail:mbanas@agh edu. pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza