• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia procesów elektrometalurgicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
B4 hala
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 180
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek: Metalurgia, Rok studiów: II, III, V Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Przeprowadzenie wytopów stopów żelaza w piecu indukcyjnym lub łukowym
Elektrożużlowa rafinacja stali o średnicy krystalizatora 100 mm i masie wlewka do 15kg
Kontrolowane nagrzewanie materiałów do temp 1800°C w piecu komorowym lub tunelowym
Badanie przewodności elektrycznej żużli (do temp 1400°C)
Badanie składu chemicznego stopów żelaza i żużli stalowniczych (żeliwa, stale węglowe, stopowe, żużel od l.a. 11 (Na))
Oferta usługowa:
Przeprowadzenie wytopów stopów żelaza w piecu indukcyjnym, łukowym, EŻP
Badanie przewodności elektrycznej żużli
Badanie składu chemicznego stopów żelaza i żużli
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH, tel. 38-62, mkarbow@agh.edu.pl
mgr inż. Wojciech Ślęzak, tel. 26-02, wslezak@agh.edu.pl
Marek Ziach, tel. 38-61, ziach@metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza