• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Urządzenia ochrony wód


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
B-2/B-3 s. 03A
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 30
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 2
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Urządzenia odnowy wód, Mechanika zawiesin, Analiza wpływu kąta pochylenia przewodu sedymentacyjnego na stopień zagęszczenia, Badania nad doborem powierzchni sedymentacji w osadnikach wielostrumieniowych
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwość realizacji badań procesu klarowania w układzie przeciwprądowym dla różnych kątów pochylenia przewodu sedymentacyjnego, oraz realizację procesu zagęszczania zawiesiny dla różnych kątów pochylenia przewodu sedymentacyjnego. Prowadzenie procesu klarowania zawiesin przemysłowych i komunalnych.
Oferta usługowa:
Możliwość opracowania procesu oczyszczania zwieisn przemysłowych i komunalnych, opracowanie wytycznych do modernizacji osadników kołowych Dorra oraz osadników prostokątnych, opracowanie wytycznych do intensyfikacji procesu zagęszczania zawiesin.
Dodatkowe informacje:
Badania przepływowe procesu sedymentacji zawiesiny przemysłowej – klarowanie, zagęszczanie. Badanie procesu uzdatniania wody – koagulacja, flokulacja, sedymentacja. Badania statyczne procesu sedymentacji zawiesiny przemysłowej – test sedymentacyjny
Osoba kontaktowa:
dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk (012) 617-45-46 e-mail:krkolodz@agh.edu.pl
dr inż. Rafał Mięso (012) 617-45-46 e-mail:mieso@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza