• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Procesów Stalowniczych Wysokotemperaturowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
B-4 hala
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 160
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Osoba kontaktowa:
Marek Ziach tel: 617 3861
inż. Czesław Pawłowski Tel: 6173864

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza