• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań właściwości cieplnych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Ceramiki Specjalnej
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary zmian wymiarów liniowych próbek podczas ogrzewania i chłodzenia;
Analiza termiczna: TG, DSC, DTA;
Pomiary dyfuzyjności cieplnej;
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość wykonywania usług pomiarowych po uprzednim omówieniu warunków z osobami odpowiedzialnymi za aparaturę.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Magdalena Szumera, telefon: 12 617 24 80, email: mszumera@agh.edu.pl
Dr Grzegorz Grabowski, telefon: 12 617 36 96, email: grzegorz.grabowski@agh.edu.pl
Dr inż. Paweł Rutkowski, telefon: 12 617 47 17, email: pawel.rutkowski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza