• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium biotechnologii laserowej i morfometrii komputerowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, Samodzielny Zespół Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii
D - 11, p. 206
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 25
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 18
Możliwości badawcze/pomiarowe:
-cyfrowa analiza obrazu, przetwarzanie obrazów makro i mikro-skopowych, wizualizacja obiektów mikroskopowych
-biostymulacja laserowa
-obserwacje mikroskopowe w świetle białym i fluorescencyjnym, analiza obiektów poddawanych biostymulacji laserowej.
Oferta usługowa:
-ocena jakości wód (efektywności oczyszczania ścieków) przy zastosowaniu nowoczesnych metod monitoringu biologicznego (m.in. komputerowej analizy obrazu)
-zastosowanie własnej metody fotostymulacji laserowej roślin i mikroorganizmów dla zwiększenia efektywności oczyszczalni hydrobotanicznych, bioremediacji zanieczyszczeń, formowania pasów zieleni ochronnej wzdłuż dróg, rekultywacji terenów skażonych i produkcji biomasy
Dodatkowe informacje:
-prowadzenie prac doświadczalnych (pracownicy, doktoranci, magistranci, studenci z SKN Ochrony Środowiska ) z zakresu biotechnologii laserowej i ekotoksykologii dla potrzeb inżynierii środowiska
-do dyspozycji są publikacje nt w/w prac badawczo-rozwojowych
Osoba kontaktowa:
dr Małgorzata Śliwka,
dr Robert Mazur, paw.D-11, p.217
tel. 012 617 47 39

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza