• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Kuźnictwa i Przetwórstwa Materiałów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
B4, p., s. 11 (F)
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne zorientowane na kształcenie studentów w zakresie kształtowania objętościowego metali, w szczególności podstaw procesów kucia swobodnego i matrycowego, wyciskania oraz kształtowania w stanie półciekłym lub w warunkach nadplastyczności, a także przygotowywania mieszanek do formowania kompozytów otrzymanych metodą metalurgii proszków, precyzyjnego cięcia materiałów do preparatyki zgładów metalograficznych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
• Modelowanie fizyczne procesów kształtowania objętościowego za pomocą plasteliny lub niskotopliwych materiałów modelowych
• Dobór parametrów procesu wydłużania swobodnego w kowadłach o różnych kształcie
• Analiza procesów kucia w matrycach otwartych i zamkniętych
• Rozciąganie i ściskanie materiałów w warunkach nadplastycznych
• Kucie materiałów trudnoodkształcalnych w warunkach izotermicznych
• Wyciskanie współbieżne i przeciwbieżne
• Modelowanie numeryczne procesów kształtowania objętościowego
Laboratorium składa się z 3 stanowisk badawczych umożliwiających: modelowanie fizyczne procesów kucia oraz wyciskania.
• Wytarzanie mieszanek materiałów kompozytowych
• Przygotowanie materiałów do badań metalograficznych
• Modelowanie materiałów wieloskładnikowych
Oferta usługowa:
Laboratorium wykorzystywane jest w ramach zajęć dydaktycznych oraz do badań związanych z realizowanymi projektami naukowymi lub pracami zleconymi z przemysłu. Przyjmowane są zlecenia na wykonanie badań. Aparatury nie wypożycza się.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Piotr Skubisz; tel. 012 617 4141; pskubisz@metal.agh.edu.pl (technologie kuźnicze)
Prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik tel. 012 617 38 46; szczepan@metal.agh.edu.pl (przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych)

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza