• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM MIKROANALIZY STRUKTURY I ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii
A2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania struktury, wydzieleń – mikroskop optyczny marki Olympus GX51, mikroskop optyczny Neophot.
Badania struktury, przełomów – mikroskop skaningowy Tesla BS613
Badania mikrostruktury, wydzieleń, skład chemiczny – dostęp do transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEM2010ARP
Badania mikrotwardości – mikrotwardościomierz PMT oraz mikrotwardościomierz Hanemana
Analiza statystyczna struktury i mikrostruktury, rozkładu wydzieleń – program Apheliom, program QuickPHOTO Industrial 2.2.
Badania orientacji , dezorientacji i mikrotekstury – program Kilin
Oferta usługowa:
Możliwość wykonywania wszechstronnych badań struktury i mikrostruktury wraz z jej analizą i naukowym opisem
Osoba kontaktowa:
Prof.dr hab.inż. Maria Richert
tel. (012) 617-33-56
e-mail: mrichert@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza