• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Stanowisko do Badań i Atestacji Elementów Obudowy Kotwiowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
A4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium wyposażone jest w stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badań elementów obudowy górniczej. Decyzją Wyższego Urzędu Górniczego zostało dopuszczone do kontroli i atestacji obudowy kotwiowej i jej elementów. Na stanowisku można wykonywać badania przy obciążeniu do 200kN z kontrolą odkształceń i przemieszczeń żerdzi, określać roboczą nośność i dopuszczalne obciążenia podkładek oraz siłę utwierdzenia dla różnych rodzajów spoiw i zamków. Aktualnie laboratorium jest wyposażone w dodatkowe urządzenie do testowania obudów przy obciążeniu do 1 600 kN, przy zadanych cyklach pomiarowych z możliwością obciążenia długotrwałego, również kotwi linowych i przy znacznie bardziej rozbudowanych możliwościach wariantowego badania układów mocowania obudowy.
Oferta usługowa:
Określanie charakterystyk obciążeniowych systemów obudowy;
Badanie żerdzi kotwiowych i podkładek;
Określanie siły utwierdzenia i jakości wklejenia kotwi dla różnych rodzajów spoiw;
Dobór optymalnych parametrów instalacji kotwi wraz z oceną efektywności mieszania spoiw.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Jerzy Stasica, tel: 21-51, e-mail: stasica@agh.edu.pl
dr inż. Zbigniew Rak, tel: 21-51, e-mail: zrak@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza