• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
A4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Pomiary drgań wzbudzanych detonacją MW, ruchem kołowym, palowaniem - mierzony parametr prędkość drgań na trzech składowych x, y, z.
2. Pomiary prędkości detonacji MW w warunkach przemysłowych (otworach strzałowych).
3. Pomiar uderzeniowej fali powietrznej - mikrofon wstęgowy do 2550 Pa przy częstotliwości 3 ÷ 8000 Hz.
4. Pomiar fali dźwiękowej - do 140 dB w paśmie częstotliwości 1 Hz ÷ 20 kHz.
5. Pomiar prędkości fali podłużnej w górotworze.
Oferta usługowa:
1. Wyznaczanie oddziaływania robót strzałowych, ruchu kołowego i palowania na otoczenie.
2. Optymalizacja robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych.
3. Wpływ drgań oraz powietrznej fali uderzeniowej na obiekty budownictwa.
4. Pośrednio wyznaczanie parametrów sprężystych ośrodka (pomiar prędkości fali podłużnej).
5. Określenie poziomu hałasu (w kooperacji).
Osoba kontaktowa:
Kierownik Laboratorium: dr inż. Józef Pyra, tel. 12 617 21 88, e-mail: pyra@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza