• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Reologiczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie właściwości reologicznych skał: próby pełzania pod stałym obciążeniem w zakresie 0 – 100 kN, próby relaksacji w zakresie 0 – 100 kN przy stałym odkształceniu. Pomiar odkształceń osiowych i poprzecznych próbek w dowolnym zakresie z dokładnością 0,001 mm lub 0,01 mm. Pełzarki i relaksatory są dostosowane do prób długotrwałych.
Oferta usługowa:
Badania własności reologicznych skał, zapraw i gruntów spoistych. Warunki współpracy do uzgodnienia.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Danuta Flisiak, tel: 21-67, e-mail: danutafl@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza