• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badania procesów w ogniwach paliwowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
D-9
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 2
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wykonywanie pomiarów do prac magisterskich i inżynierskich, praktyki studenckie Wydział Paliw i Energii, 5 rok studiów, 2 magistrantów/rok
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwość badania kinetyki procesów elektrodowych, w szczególności odpowiadających procesom zachodzącym w ogniwach paliwowych (SOFC i PEMFC). Możliwość stosowania większości elektrochemicznych metod impulsowych, w tym elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej: Maksymalne prądy: ± 1A, maks. napięcia: ± 15 V. EIS: zakres częstotliwości: 10 mHz – 1 MHz, amplituda impulsu sinusoidalnego: 0.2 mV do 0.35 V
Oferta usługowa:
Badania kinetyki procesów elektrodowych, pomiary impedancji w określonej atmosferze gazowej i temperaturze
Osoba kontaktowa:
Piotr Tomczyk, tel. (012) 617 3998, e-mail: ptomczyk@agh.edu,pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza