• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Posiada akredytację
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium posiada akredytację na oznaczanie 53 różnych wielkości charakteryzujących właściwości skał zwięzłych, kruszyw mineralnych i gruntów. Stosowane techniki badawcze są zgodne w zaleceniami odpowiednich norm przedmiotowych lub procedur badawczych, a dokładność oznaczeń jest zgodna z wymaganiami norm.
Oferta usługowa:
Laboratorium świadczy usługi w zakresie badania właściwości:
- skał zwięzłych niezbędnych do oceny ich jakości i przydatności do produkcji elementów wystroju zewnętrznego i wewnętrznego w budownictwie (płyty okładzinowe i posadzkowe, stopnie schodowe, parapety itp.),
- skał zwięzłych do oceny ich jakości i przydatności do produkcji kruszywa drogowego,
- kruszyw mineralnych do oceny ich jakości i przydatności w budownictwie ogólnym (np. betony) i drogowym,
- materiałów odpadowych (np. hałdy kopalniane, wysiewki, popioły itp.) do określenia ich możliwych zastosowań.
Dodatkowe informacje:
Aparatura Laboratorium wykorzystywana jest do realizacji prac dyplomowych studentów oraz prac doktorskich pracowników AGH. Jest wykorzystywana także do realizacji prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry GBiG.
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Anna Wilk - Kierownik Laboratorium, tel. 20-82; 40-41, e-mail: awilk@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza