• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Mikromerytyki


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 135
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kier. IŚ, ZSWiO, IV rok, Wydz. GiG (studia dzienne), 3 grupy po 14 osób.
Kier. IŚ, ZSWiO, V rok, Wydz. GiG (studia dzienne), 3 grupy po 14 osób.
Kier. IŚ, IM, IV rok, Wydz. GiG (studia dzienne), 1 grupa 17 osób.
Kier. GiG, PKS, IV rok, Wydz. GiG (studia dzienne), 1 grupa 16 osób.
Kier. IŚ, ZSWiO, IV rok, Wydz. GiG (studia zaoczne Kraków), 2 grupy po 9 osób.
Kier. IŚ, ZSWiO, IV rok, Wydz. GiG (studia zaoczne Wodzisław Śl.), 1 grupa, 16 osób.
Kier. IŚ, ZSWiO, IV rok, Wydz. GiG (studia zaoczne Jaworzno) 2 grupy, po 13 osób.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium mikromerytyki funkcjonuje w ramach Pracowni Kontroli Procesów i Metod Badania Surowców. W laboratorium realizowane są badania i pomiary różnych właściwości surowców mineralnych, odpadów i zanieczyszczeń w zakresie m.in. składów ziarnowych (w tym materiałów drobnouziarnionych), właściwości geometrycznych ziaren, powierzchni właściwej, gęstości itp.
Laboratorium dysponuje trzema analizatorami wielkości cząstek. Laserowy miernik cząstek Analysette 22 firmy Fritsch umożliwia określanie rozkładu wielkości cząstek ciał stałych lub kropel w cieczy (zawiesin, emulsji). Zakres pomiarowy analizatora laserowego: 0,1÷1000 µm.
Granulometr IPS-U firmy Kamika służy do pomiaru wielkości drobnych cząstek w powietrzu (na sucho) dla sypkich substancji o sklejających i niesklejających się ziarnach. Urządzenie to oblicza również powierzchnię właściwą badanego materiału. Zakres pomiarowy analizatora IPS-U: 0,5÷2000 µm.
Licznik cząstek Coulter Multisizer II służy do określania ilości i rozmiaru cząstek/komórek zawieszonych w elektrolicie. Zakres pomiarowy analizatora: 0,4÷400 µm (uzależniony od rozmiaru zastosowanej apertury).
Wykonywane są również analizy granulometryczne – sitowe – z użyciem wibracyjnej wytrząsarki sitowej Analysette firmy Fritsch wyposażonej w zestaw laboratoryjnych sit o wymiarach oczka od 20µm do 20mm.
Laboratorium dysponuje komputerowym oprogramowaniem do analizy obrazu Aphelion 3.2. Przy użyciu programu wykonywane są analizy zdjęć materiałów uziarnionych pod kątem m.in. określania różnych właściwości geometrycznych ziaren, morfologii powierzchni próbek itp.
W laboratorium mikromerytyki wykonywane są pomiary powierzchni właściwej materiałów uziarnionych metodą przepływową, z zastosowaniem aparatu Blaine’a.
Oznaczana jest również gęstość właściwa materiałów metodą piknometryczną przy użyciu piknometru helowego lub piknometrów szklanych.
Oferta usługowa:
Laboratorium oferuje usługi w zakresie badania różnych właściwości surowców mineralnych i odpadów, m.in. pomiarów: składu ziarnowego metodą laserową, konduktancyjną oraz sitową, właściwości geometrycznych oraz morfologii powierzchni materiałów z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu, powierzchni właściwej metodą przepływową, gęstości materiałów uziarnionych.
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, tel: 20-54; e-mail: trybal@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza