• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 12
Średnia liczba studentów/rok: 370
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 18
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Ćwiczenia z zakresu technologii przeróbki surowców naturalnych i odpadowych oraz badania związane z wykonywanymi pracami dyplomowymi.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wykonywanie badań dotyczących wzbogacania , uszlachetniania surowców metodami grawitacyjnymi ( w osadzarce, w cieczach ciężkich, na stole koncentracyjnym) oraz flotacyjnie. Wykonywanie: analiz składu ziarnowego, densymetrycznego, analiz na zawartość popiołu, oznaczeń gęstości właściwej.
Oferta usługowa:
Szeroki zakres badań dotyczących wzbogacania, uszlachetniania węgla, rud, surowców skalnych, ilastych oraz surowców odpadowych, pozwalających na zaproponowanie sposobu i warunków prowadzenia danych procesów przeróbczych z ogólną oceną efektów technologicznych i ekonomicznych.
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. Marian Brożek, tel. (48) 12-617-20-53

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza