• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 650
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Ćwiczenia laboratoryjne na kierunkach: GiG, ZiIP, IŚ
- studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (Kraków, Jaworzno, Libiąż, Wodzisław, Jastrzębie),
- z przedmiotów: Chemia ogólna, Chemia analityczna, Technologia ścieków, Ochrona wód i atmosfery, Technologia chemiczna.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium przystosowane techniczne (digestoria, pełne specjalistyczne wyposażenie, zaplecze magazynowe i in.) do prowadzenia prac badawczych z udziałem materiałów i odczynników chemicznych. Problematyka badawcza: technologia chemiczna – wzbogacanie kopalin i zagospodarowanie (unieszkodliwianie) odpadów, badania chemiczne normatywne i niestandardowe, analityka chemiczna klasyczna.
Osoba kontaktowa:
dr Elżbieta Konopka, tel. (48) 12-617-41-94

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza