• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badania Gleb i Skał


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 90
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Rekultywacja terenów przemysłowych” dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii różnych specjalności (Technika Odkrywkowej Eksploatacji Złóż, Roboty Inżynierskie w Kształtowaniu Środowiska).
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Zawartość C i N w materiałach stałych i ciekłych. Charakterystyka spektralna próbek stałych w zakresie bliskiej podczerwieni (400 – 2500nm).
Oferta usługowa:
Oznaczenia C i N w glebach, kompostach (równiez w wyciągach wodnych), ściekach, popiołach itp.
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. nadzw., tel. 12 617 21 84, e-mail: ostrega@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza