• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium sporządzania zawiesin popiołowo-wodnych

Miejsce usytuowania:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych
A1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 100
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
WGiG: II Inżynieria Środowiska 33 os. 2 gr; V IŚ 42 os. 3 gr, V GiG 28 os. 2 gr.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium prowadzona są następujące badania:
- Badanie własności reologicznych zawiesin z odpadów drobnofrakcyjnych (wg normy PN-G 11011:98);
- Oznaczenie odstoju i czasu wiązania zawiesin (wg normy PN-G 11011:98).
Do ww badań stosuje się następującą aparaturę:
Wagi laboratoryjne 0 – 6 kg, mieszarka („Zetowa”), wiskozymetr - badanie własności reologicznych mieszanin odpadowo-wodnych (popioły lotne i denne, odpady poflotacyjne), szafa klimatyczna, aparat Vicata - określanie czasu wiązania mieszanin odpadowo-wodnych.
Oferta usługowa:
Badania możliwość wykorzystania odpadów drobnofrakcyjnych w technologiach górnictwa podziemnego wg normy PN-G 11011:98 oraz PN-93/G/11010.
Osoba kontaktowa:
Dariusz Szlachetka, tel: 2140, e-mail: szlachet@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza