• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn 2


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
B2/B3 pok.09
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 450
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wyznaczanie sprawności przekładni zębatych walcowych i ślimakowych oraz przekładni pasowych - ćwiczenia laboratoryjne z Podstaw Konstrukcji Maszyn dla wydziałów: IMiR i MSE
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie i skręcanie przy różnych wartościach amplitudy w złożonym stanie naprężeń.
Oferta usługowa:
Badania wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie, skręcanie i w złożonym stanie naprężeń
Osoba kontaktowa:
dr inż. Michał Maziarz
B2, 210 pok.
tel. 012 617 4418

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza