• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Urządzeń Ochrony Powietrza


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B – 4, pok. 108 (122)
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 80
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Kierunki studiów:
Konstrukcja Urządzeń Odpylających - laboratorium Mechanika i Budowa Maszyn ,rok IV
Technologia Ochrony Środowiska - laboratorium Geologia i Ochrona Środowiska), rok Iv i V
Dodatkowe informacje:
Prowadzimy badania z zakresu:
Pomiary rezystywności właściwej warstwy pyłów
Pomiary skuteczności działania elektrostatycznych urządzeń odpylających
Pomiary prędkości migracji pyłów pochodzących z różnych procesów technologicznych
Pomiary charakterystyk prądowo napięciowych
Pomiary przyspieszeń na powierzchni elektrod zbiorczych elektrofiltrów
Pomiary rozkładu prędkości aerozolu w przekroju komory elektrofiltru
Ocena stanu komór elektrofiltrów pracujących w różnych procesach technologicznych

Osoba kontaktowa:
dr inż. Ryszard Machnik
tel. 012 617 39 63
machnik@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza