• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Obróbki Ubytkowej i Obrabiarek


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 500
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia laboratoryjne z obróbki ubytkowej i obrabiarek (Wydział IMiR i Odlewnictwa), technologii i organizacji napraw, technologii budowy maszyn, manufacturing with CNC (program w j. angielskim dla grup studentów meksykańskich)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie skrawalności materiałów trudnoobrabialnych (pomiary sił, mocy skrawania).
Badania dokładności geometryczno-kinematycznej obrabiarek.
Oferta usługowa:
Badania skrawalności materiałów i własności użytkowych narzędzi skrawających do różnych materiałów.
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Krzysztof Zagórski
tel. (012) 617 30 90
zagkrzys@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza