• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Spajania Materiałów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 483
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Mechanika i Budowa Maszyn III Simir, 11 grup, 28 osób/grupa
Budowa i Eksploatacja Maszyn i Pojazdów IV, V Simir, 7 grup, 25 osób/grupa
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium Spajania Materiałów umożliwia badania w zakresie spajania i regeneracji przez dobór parametrów technologicznych i zgrzewania kłowgo, cięcia plazmą powietrzną stali oraz spawania klasycznego i impulsowego metodami MIG/MAG oraz spawania MMA i TIG
Oferta usługowa:
Dobór parametrów technologicznych napawania warstw regeneracyjnych ze stali węglowych i brązui
Osoba kontaktowa:
dr inż. Jerzy Haduch
tel. (012) 617 34 11
haduch@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza