• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Analiz Numerycznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 600
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Metoda Elementów Skończonych (MES) - polega na zastapieniu ciagłego modelu ukladu mechanicznego modelem dyskretnym. W opisie matematycznym model ten przyjmuje postać ukladu równań algebraicznych, którego rozwiazanie metodami numerycznymi z zastosowaniem techniki komputerowej nie nastręcza dziś większych problemów. Z różnych względów rozwiązania za pomocą MES często weryfikuje się wykorzystując w tym celu metody doświadczalnej analizy naprężeń i odkształceń.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. metoda elementów skończonych w zastosowaniu do ukladów prętowych i belkowych
- macierz sztywności elementu prętowego i belkowego,
- obciążenia.
2. Metoda elementów skończonych w zastosowaniu do ukladów tarczowych i bryłowych.
3. Metoda elementów skończonych w zastosowaniu płyt.
Oferta usługowa:
1. Numeryczna analiza stanu naprężenia w ukladach prętowych.belkowych, tarczowych, płytowych i bryłowych.
2. Analiza stanu naprężenia w wybranych elementach konstrukcji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem obciążeń eksploatacyjnych.
Dodatkowe informacje:
Zestawy komputerowe - 8 szt.
Osoba kontaktowa:
Filip matachowski 31-31 filip.matachowski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza