• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Nieniszczących

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Nieniszczące badania materiałów - jedna z metod kontroli - bez niszczenia materiału dostarcza informację o jego stanie i własnościach. W ramach rozważanego cyklu ćwiczeń na wybranych przykładach przedstawia się zastosowanie metod nieniszczących do wykrywania wad (defektoskopia) oraz oceny właściwości wytrzymałościowych materiałów.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Zastosowanie metod nieniszczących do badania jednorodnosci materiałów:
- badania ultradźwiękowe,
- badania radiograficzne,.
2. Zastosowanie ultradźwięków w pomiarach i kontroli właściwości metali:
- pomiary prędkości fal ultradźwiękowych,
- okreslenie stałych sprężystości materiału.
Oferta usługowa:
1. Zastosowanie defektoskopii ultradźwiekowej w badaniach połączeń spawanych.
2. Ocena wytrzymałości na rozciąganie żeliwa szarego.
3. Badanie jednorodności materiałów, połączeń i węzłów konstrukcji.
4. Pomiar grubości ścianek zbiorników.
Dodatkowe informacje:
Aparatura pomiarowa:
Zestaw do badań nieniszczących metodą magnetyczną.
Aparatura ultradźwiekowa do badań nieniszczących.
Aparatura do badań prądowirowych.
Osoba kontaktowa:
Bogusław Ładecki 30-59 boglad@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza