• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Tensometryczne

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Pomiar odksztalceń (punktowych) pozwalajacych na pomiar odkształceń jednostkowych oraz szeregu wielkości jednoznacznie zwiazanych z odkształceniami względnymi jak naprężenie, siła, moment. Tensometry służące do pomiaru odkształceń charakteryzują się odpowiednią bazą pomiarową oraz dokładnością w zakresie sprężystym.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Bezpośredni pomiar odkształceń i obliczeniu naprężeń z stosownych wzorów wiążących te wielkości.
Możliwości badawcze:
- pomiar odkształceń zginanej belki w ukladzie ćwierćmostka,
- pomiar odkształceń zginanej belki w układzie półmostka.
Oferta usługowa:
- Zastosowanie tensometrii naprężno oporowej w eksperymentalnej analizie stanu naprężenia.
- Zastosowanie tensometrii naprężno - oporowej w analizie płaskiego stanu naprężenia.
- Wykorzystanie tensometrii naprężno - oporowej do weryfikacji modelu obliczeniowego konstrukcji.
Dodatkowe informacje:
Aparatura pomiarowa:
- Zestaw tensometryczny M-1000 X - 2 szt.
- Mostek tensometryczny UPM - 100
- Tensometryczny zestaw pomiarowy.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Sławomir Badura 31-31, sbadura@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza