• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Elastooptyki

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Doświadczalne i doświadczalno - rachunkowe wyznaczenie naprężeń lub odkształceń w modelu konstrukcji, wykonanym z materiału przeźroczystego, izotopowego i wykazującego właściwości dwójłomności wymuszonej. Chociaż elastooptyka jest w zasadzie nauką pośrednią, w krórej badania wykonujemy na modelach, to obecnie powszechnie przeprowadza się pomiary bezpośrenie, na rzeczywistych konstrukcjach, za pomocą optycznie czułych pokryć. Jest to metoda elastooptycznie czułej warstwy powierzchniowej.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Wyznaczanie stałej elastooptycznej
- Wyznaczanie naprężeniowej stałej elastooptycznej,
- Wyznaczanie odkształceniowej stałej elastooptycznej.
2. Naprężenia na swobodnym konturze modelu
- Wyznaczanie współczynnika kształtu.
Oferta usługowa:
Wyznaczanie składowych stanu naprężenia i odkształcenia
Naprężenia wewnątrz rozpatrywanego obszaru
- metoda różnic naprężeń stycznych,
- metoda wyznaczania naprężeń głównych wzdłuż trajekości naprężeń głównych.
Odkształcenia wewnątrz rozpatrywanego obszaru
- rozdzielenie odkształceń przy wykorzystaniu pola izochrom i izoklin,
- rozdzielanie odkształceń przez zastosowanie techniki skośnego prześwietlania warstwy elastooptycznej.
Dodatkowe informacje:
Aparatura badawcza:
- Polaryskop typ 300 ( 2 szt.),
- Polaryskop typ 0G 201.
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Tomasz Machniewicz 30-15,
machniew@imir.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza