• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badania narzędzi i organów urabiających oraz oporów urabiania


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 535
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Górnictwo i Geologia, III rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 8 grup po 15 osób
Górnictwo i Geologia, III rok zaoczny, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 13 grup po 15 osób
Budownictwo Specjalne, IV rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 4 grupy po 15 osób
Rewaloryzacja Zabytków, IV rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2 grupy po 15 osób
Górnictwo i Geologia, IV i Vrok specjalność MPSM, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2 grupy po 15 osób
Mechanika i Budowa Maszyn, III, IV i V rok, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 10 grup po 15 osób
Pomiar efektywności urabiania i obciążenia narzędzi i organów stosowanych przy urabianiu skał zwięzłych. Badania wpływu wprowadzenia wysokocisnieniowego wspomagania strumieniami wody na proces urabiania, zapylenie oraz trwało.śc narzędzi urabiajacych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium badania narzędzi i organów urabiających oraz oporów urabiania istnieje możliwość przebadania zarówno urabianego ośrodka skalnego, jak też wykorzystanych do jego urabiania narzędzi i organów urabiających. Na stanowisku tzw. strugarce istnieje możliwość określenia podstawowych parametrów fizykomechanicznych urabianego ośrodka skalnego takich jak wskaźnik skrawalności, kąt bocznego rozkruszania dla badanych narzędzi przez pomiar składowych sil urabiania. Na stanowisku do symulowania pracy narzędzi organów frezujących można przebadać noże skrawające wykorzystywane na organach kombajnów górniczych podczas urabiania po trajektorii zbliżonej do rzeczywistej z równoczesnym pomiarem oporów urabiania i uziarnienia w funkcji parametrów urabiania. Na stanowisku do badania pojedynczych narzędzi można przebadać zarówno narzędzia skrawające jak też narzędzia dyskowe symetryczne i niesymetryczne, mierząc wartości składowe oporów urabiania, zapylenie oraz uziarnienie urobku w funkcji parametrów urabiania. Zakres mierzonych wartości oporów urabiania jest od 0 do 60 kN. Na kombajnie AM 50 można przeprowadzić badania urabiania zarówno organami poprzecznymi, jak też podłużnymi, przy równoczesnym pomiarze poboru mocy, zapylenia oraz uziarnienia urobku. Na kombajnie, jak też stanowisku do badania pojedynczych narzędzi, istnieje możliwość podłączenia wysokociśnieniowego wspomagania strumieniami wody przed lub za narzędziem urabiającym, ze specjalnej pompy wysokociśnieniowej PUCK 1510. Oprzyrządowanie pompy umożliwia pomiar wartości ciśnienia zasilania oraz wydatku. Lanca wodna wysokociśnieniowa rotacyjna, z wymiennymi dyszami, zasilana z pompy wysokociśnieniowej pozwala na pomiar efektywności nacinania strumieniami wysokociśnieniowymi szczelin w blokach skalnych. Mierzona jest głębokość i szerokość szczeliny. Natomiast stanowisko do badania procesu i oporów ładowania organami frezującym ślimakowymi pozwala na pomiar efektywności i oporów ładowania tymi organami. Mierzone są pobór mocy i moment na organie ślimakowym w funkcji liczby obrotów i prędkości posuwu.
Oferta usługowa:
Badanie efektywności wykorzystania do urabiania skał zwięzłych narzędzi skrawających, wykorzystywanych na organach frezujących (opory urabiania, energochłonność urabiania, zużycie jednostkowe) oraz generowania zapylenia podczas urabiania bez i ze wspomaganiem wysokociśnieniowym. Możliwość wykonania badań narzędzi dostarczonych przez zleceniodawcę (adaptacja uchwytów mocujących narzędzia dla potrzeb głowicy pomiarowej).
Badania efektywności urabiania i ładowania górniczych organów urabiających.
Dodatkowe informacje:
Stanowisko do badania pojedynczych narzędzi urabiających, wraz z zasilającym agregatem hydraulicznym. Stanowisko wykonane na bazie tokarki karuzelowej do badania pojedynczych narzędzi urabiających – noży skrawających i narzędzi dyskowych. Możliwość urabiania sztucznych próbek skalnych o wytrzymałości do 120 MPa średnicy 1200 mm i wysokości 450 mm, przy głębokości skrawania do 15 mm, podziałce do 30 mm i prędkości skrawania do 2,5 m/s. Możliwość pomiaru wartości sił składowych na specjalnej głowicy pomiarowej w zakresie do 60 kN. Stanowisko zasilane z agregatu hydraulicznego o regulowanym wydatku od 0 do 235 dm3/min i ciśnieniu zasilania do 16 MPa.
Strugarka typ SP2. Stół o wymiarach 0,5 x 0,4 m. Wysokość strugania 0,2 m. Moc silnika zasilającego 2,8 kW.
Stanowisko do symulowania pracy narzędzi organów frezujących. Promień skrawania 0,65 m. Głębokość skrawania do 20 mm, podziałka skrawania do 35 mm. Szerokość urabianego bloku 1200 mm. Moc silnika elektrycznego 15 kW, ciśnienie zasilania ramienia do 16 MPa.
Pompa wysokociśnieniowa PUCK 1510 wraz z lancą wysokociśnieniową. Pompa trójnurnikowa wodna z silnikiem elektrycznym 90 kW o wydajności i ciśnieniu zasilania, w zależności od zamontowanych nurników – 75 dm3 przy 60 MPa, 60 dm3 przy 70 MPa i 45 dm3 przy 90 MPa. Lanca wodna wysokociśnieniowa rotacyjna, z wymiennymi 3 dyszami o średnicy od 0,6 do 1,2 mm.
Kombajn chodnikowy ramionowy AM 50. Kombajn chodnikowy ramionowy o możliwości urabiania na przekroju 18,5 m2, moc organu 100 kW, moc całkowita 155 kW, organ urabiający poprzeczny lub podłużny
Stanowisko do badania procesu i oporów ładowania organami frezującym ślimakowymi. Średnica organu 340 mm, zabiór 135 mm, moc silnika organu 5,5 kW, obroty regulowane do 180 1/min, moc silnika posuwu 4,5 kW, prędkość posuwu regulowana do 5 m/min.
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze tel 012 617 23 12, email: Krauze@agh.edu.pl,
Dr inż. Krzysztof Kotwica, Tel 012 617 30 71, email: kotwica@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza