• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Maszyn Wytrzymałościowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Wytrzymałiści Materiałów i Konstrukcji
B--2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wprowadzone do rozważań założenia upraszczające, przekształcające obiekt rzeczywisty w model obliczeniowy, dotyczą często samego materiału, jak również kształtu ciała oraz sposobu jego obciążenia, wymagają zweryfikowania - jak w każdej nauce przyrodniczej - czemu służy doświadczenie.
Wyznaczenie właściwości mechanicznych materiałów dotyczy głównie prób w jednoosiowym stanie naprężenia. Takie wielkości jak granica plastyczności czy granica wytrzymałości na rozciąganie umozliwiają za pomocą hipotez wytężeniowych, sformułowanie prostych warunków (kryteriów) wytrzymałościowych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie charakterystyk właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych:
- Próba statyczna rozciągania metali.
- Próba udarności metali.
- Badanie twardości metali.
- Próba wytrzymałości zmęczeniowej.
- Badanie właściwości tworzyw konstrukcyjnych.
Oferta usługowa:
Wyznaczanie naprężeń cechujacych właściwości mechaniczne materiału:
Wyraźna granica plastyczności; Wytrzymałość na rozciąganie; Nparężenia rozrywające; Umowna granica sprężystości;Umowna granica plastyczności; Moduł sprężystości wzdłuznej; Względne przewężenie; Wytrzymałość na ściskanie; Udarność; Twardość.
Dodatkowe informacje:
Aparatura badawcza
- Maszyny wytrzymałościowe
- EDZ-40 z pulsatorem
- ZDM-10 mechaniczna
- ZD - 10 hydrauliczna
- Twardościomierz HPO-250
- Twardociomierz KP 15002
- Twardościomierz PW-106
- Twardosciomierz MIC 20TFT.
Osoba kontaktowa:
Bogusław Ładecki 30-59
boglad@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza