• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Maszyn i urządzeń transportowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 400
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Mechanika i Budowa Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – III rok: 18 grup po 15 osób; IV rok 3 grupy po 15 osób; V rok 1 grupa 15 osób.
Górnictwo i Geologia, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii– III rok 8 grup po 15 osób.
Pomiar podstawowych parametrów konstrukcyjnych i wytrzymałościowych taśm transporterowych, badania własności materiałów sypkich, dania własności tribologicznych materiałów par ciernych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1.Stanowisko do badania sztywności poprzecznej taśmy. Pomiary parametrów geometrycznych pozwalających ocenić zdolność układania się taśmy w nieckę na zestawie krążnikowym.
2. Stanowisko do badania własności reologicznych taśmy. Pomiary przemieszczeń (do 50 mm) i sił (do 10 kN) próbek taśm poddanych obciążeniom dla oceny ich własności reologicznych
3. Stanowisko do badania własności materiałów sypkich. Pomiary sił (do 50 N), prędkości (do 0,45 m/s) dla identyfikacji własności materiałów sypkich.
4. Stanowisko do badania własności tribologicznych materiałów par ciernych. Pomiary sił (do 50 N) i prędkości (do 16 m/s) dla wyznaczenia charakterystyk tarcia badanych par ciernych.
5. Mobilny układ do pomiaru parametrów ruchowych przenośników taśmowych. Identyfikacja parametrów przemysłowych przenośników taśmowych (sił w taśmie – do 300 kN, sił w linie – do 50 kN, prędkości taśmy i liny – do 10 m/s, prędkości obrotowych do 3 000 obr/min, prądów – do 1200 A, napięć – do 750 V).
Dodatkowe informacje:
nazwa Stanowisko do badania sztywności poprzecznej taśmy.
opis Umożliwia badanie taśm o szerokości do 2 m, zmiany kąta nachylenia elementów uchylnych w zakresie 0-60

nazwa Stanowisko do badania własności reologicznych taśmy.
opis Badane próbki mają wymiary 500 x 50 mm, pomiar sił i odkształceń odbywa się w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość zadawania różnych wartości stałego obciążenia próbki taśmy.
nazwa Stanowisko do badania własności materiałów sypkich.
opis Umożliwia ono wyznaczenie wartości współczynników tarcia wewnętrznego i zewnętrznego materiałów sypkich dla różnego rodzaju skojarzeń ciernych.
nazwa Stanowisko do badania własności tribologicznych par ciernych.
opis Stanowisko jest wyposażone w obrotowy bęben o średnicy około 50 cm, z możliwością regulacji jego prędkości. Z bębnem tym współpracuje element cierny, który może być wykonany z różnych materiałów i dociskany do bębna z regulowaną siłą o wartości do 50 N.

nazwa Mobilny układ do pomiaru parametrów ruchowych przenośników taśmowych.
opis Układ ten pozwala w przemysłowych przenośnikach taśmowych mierzyć wartości sił i prędkości taśmy, prędkości obrotowych i wielkości elektrycznych silników napędowych (napięć i prądów). Pozwala ono także na pomiar wydajności przenośnika taśmowego.
Osoba kontaktowa:
Kazimierz Furmanik, tel 30-72, fukaz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza