• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium maszyn przeróbczych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 270
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Górnictwo i Geologia, III rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 8 grup po 15 osób
Mechanika i Budowa Maszyn, III, IV i V rok, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 10 grup po 15 osób
Badania procesu rozdrabniania, rozkruszania, przesiewania oraz , grudkowania, granulacji i wzbogacania surowców mineralnych.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium maszyn przeróbczych możliwe jest prowadzenie badań klasyfikacji mechanicznej, rozdrabniania w kruszarkach szczękowych, granulacji wibracyjnej, oraz wykonywanie analiz wymiarowych i denzymetrycznych materiałów poddawanych przeróbce mechanicznej i jej produktów. Stanowiska do badania procesu klasyfikacji umożliwiają określanie najkorzystniejszych parametrów procesu oraz prowadzenie badań dotyczących kinematyki i dynamiki drgań. Stanowiska te wykorzystywane są do badań dotyczących stanów nieustalonych maszyn wibracyjnych, związanych z optymalizacją sposobu napędzania wibratorów i hamowania. Na stanowiskach badawczych kruszarek szczękowych analizowane są możliwości poprawy warunków rozdrabniania ziarn mineralnych przez zmianę profili szczęk roboczych, oraz tensometryczne badania naprężeń występujących w kluczowych punktach konstrukcji. Stanowisko do badania granulacji wibracyjnej pozwala na ocenę przydatności procesu do grudkowania materiałów pylistych. Towarzyszące stanowisku urządzenia pozwalają na prowadzenie badań w sposób przerywany i ciągły.
Zainstalowane w laboratorium stoły koncentracyjne typu Wilfley oraz stół z napędem bezwładnościowo- odbojnikowym pozwalają na badania możliwości wzbogacania drobnych ziarn mineralnych, oraz porównywanie wpływu parametrów dynamicznych tradycyjnego i nowego napędu na efekty wzbogacania.
W laboratorium wykorzystywane są dwa zestawy do analizy wymiarowej, umożliwiające opracowywanie krzywych składu ziarnowego nadawy i produktów procesów przeróbczych. Dodatkowym stanowiskiem badawczym są zestawy do analizy denzymetrycznej, umożliwiające ocenę procesów wzbogacania minerałów.
Oferta usługowa:
Badanie procesów klasyfikacji wymiarowej, rozdrabniania w kruszarkach szczękowych, granulowania wibracyjnego i wzbogacania na stołach koncentracyjnych
Dodatkowe informacje:
Przesiewacz wibracyjny o drganiach kołowych. Stanowisko umożliwia wykonywanie pomiarów w warunkach półprzemysłowych. Zakres regulacji częstotliwości drgań 02000[obr/min]. Amplituda drgań 06[mm]. Stanowisko wyposażone w sterowany komputerowo falownik, sterujący dwubiegowym silnikiem asynchronicznym o mocy 1,5[kW], podłączony do lokalnej sieci komputerowej. Regulacja kąta nachylenia 030. Możliwość wymiany sprężyn zawieszenia. Wymiary pokładu 2x1[m] umożliwiają prowadzenie badań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ulokowane na podporach wsporniki przygotowane do zainstalowania aparatu fotograficznego umożliwiają wykonywanie analiz kinematyki ruchu rzeszota.
Samosynchronizujący przesiewacz wibracyjny o drganiach prostoliniowych. Stanowisko pozwala na badanie efektu samosynchronizacji wibratorów bezwładnościowych. Zasilane jest dwoma silnikami asynchronicznymi o mocy 1,5[kW[ każdy. Pozycja wibratorów może być regulowana. Na stanowisku można prowadzić fotometryczne analizy kinematyki drgań rzeszota oraz wykonywać przerywane badania procesu klasyfikacji.Obroty wałów napędowych 960[obr/min].
Przesiewacz mimośrodowy Kenedy. Przesiewacz jest niewielką jednostką wykorzystywaną w przemyśle. Umożliwia badanie klasyfikacji ziarnowej w sposób przerywany. Moc napędu 1,5[kW], kąt nachylenia – stały - 20, obroty regulowane z wykorzystaniem falownika w zakresie 01200[obr/min].
Przesiewacz rusztowinowy z rusztowinami obrotowymi. Przesiewacz rusztowinowy do badania możliwości dodatkowej klasyfikacji ziarnowej na przesypach. Napęd o mocy 1,5[kW]. Rusztowiny obrotowe pięcioramienne.
Model dynamiczny przesiewacza CDR. Stanowisko pozwala na prowadzenie modelowych badań sił występujących w łączniku napędowym przesiewacza rezonansowego podwójnie jednomasowego. Napęd 750[W] może być sterowany z falownika, co umożliwia dobór właściwych częstotliwości drgań. Stanowisko wyposażone w układ tensometrów zainstalowanych na łączniku sprężystym.
Grudkownik wibracyjny z podajnikiem mieczowym. Rynnowy grudkownik wibracyjny napędzany jest silnikiem o mocy 1,5[kW]. Podstawowa długość rynny to 1,5[m], z możliwością wydłużenia. W rynnie zainstalowano podajnik śrubowy umożliwiający regulowanie czasu procesu. Podajnik napędzany jest przez motoreduktor Befared. Układ napędu głównego i przenośnika regulowany jest dwoma falownikami Mitsubishi. Materiał podawany jest podajnikiem mieczowym.
Stanowisko umożliwia prowadzenie badań procesu granulacji wibracyjnej dla parametrów regulowanych w szerokim zakresie.
Stanowisko do badania stołów koncentracyjnych. Stanowisko składa się ze stołu koncentracyjnego typu Wilfley i stołu z napędem bezwładnościowo- odbojnikowym. Obydwa urządzenia napędzane są silnikami asynchronicznymi o mocy 1,5[kW] sterowanymi z falownika Mitsubishi. Na stanowiskach prowadzone są badania możliwości wzbogacania drobnoziarnistych materiałów (02[mm]). Możliwa jest pełna regulacja parametrów kinematycznych i dynamicznych urządzeń. Parametry dynamiczne kontrolowane są dzięki wykorzystaniu czujników przyspieszenia Hottinger B12/200.
Stanowisko do badania kruszarek szczękowych. Stanowisko składa się z trzech typów kruszarek szczękowych o prostym i złożonym ruchu szczęki roboczej napędzanych silnikami prądu stałego o mocy 5[kW], których obroty regulowane są dzięki wykorzystaniu układu tyrystorowego, oraz kruszarki wibracyjnej. Na stanowisku możliwe jest prowadzenie badań związanych z optymalizacją obrotów wału napędowego, oraz doborem wymiaru szczeliny wylotowej i skoku szczęki ruchomej. Na stanowiskach prowadzone są badania dotyczące doboru profili szczęk roboczych, zapewniających uzyskiwanie najlepszych rezultatów rozdrabniania.
Zestawy do analizy wymiarowej. Stanowisko składa się z dwóch wstrząsarek produkcji Rhewum i Ekotech, wraz z zestawami sit i wagami laboratoryjnymi o dokładności 0,01[g]. Na stanowisku prowadzone są badania umożliwiające określanie krzywych składu ziarnowego nadawy i produktów przesiewania, umożliwiające ocenę skuteczności procesu.
Zestawy do analizy denzymetrycznej. Stanowisko składa się z zestawu piknometrów umożliwiających precyzyjne określanie gęstości materiałów drobnoziarnistych oraz wagi wodnej produkcji Ekotech. Dodatkowe wyposażenie stanowi zestaw elektronicznych wag laboratoryjnych. Stanowisko umożliwa prowadzenie badań zmierzających do oceny sprawności procesów wzbogacania (np. na stołach koncentracyjnych).
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Artur Filipowicz tel 012 617 30 73, email: arfili@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza