• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium własności skał


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 180
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 2
Kierunki studiów:
Górnictwo i Geologia, IV i Vrok specjalność MPSM, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2 grupy po 15 osób
Mechanika i Budowa Maszyn, III, IV i V rok, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 10 grup po 15 osób
Dodatkowe informacje:
Oryginalne oprzyrządowanie do pomiaru wartości wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc, rozciąganie Rr i ścinanie Rt, wskaźnika zwięzłości f, wskaźnika ściśliwości i rozkruszania skał sypkich oraz kąta bocznego rozkruszania i kąta wewnętrznego tarcia. W skład laboratorium wchodzi prasa hydrauliczna, stanowisko do pomiaru wskaźnika zwięzłości f, stanowiska do pomiaru wybranych własności fizykomechanicznych skał
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Jan Ptak

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza