• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium górniczych kompleksów zmechanizowanych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 460
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Kierunki studiów:
Górnictwo i Geologia, III rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 8 grup po 15 osób
Górnictwo i Geologia, III rok zaoczny, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 13 grup po 15 osób
Górnictwo i Geologia, IV i Vrok specjalność MPSM, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2 grupy po 15 osób
Mechanika i Budowa Maszyn, III, IV i V rok, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 10 grup po 15 osób
Dodatkowe informacje:
W laboratorium znajdują się 3 stałe stanowiska badawcze, a mianowicie:
1. Kombajnowy kompleks ścianowy z kombajnem węglowym KGS-150, przenośnikiem ścianowym typu Rybnik 850 wraz ze zmechanizowaną obudową ścianową.
2. Strugowy kompleks ścianowy ze strugiem z prowadzeniem mieczowym (SWS-4) z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym Rybnik 750, oraz obudową indywidualną.
3. Ładowarka ŁZK-5p – ładowarka chodnikowa wąsko przodkowa
Wymienione stanowiska służą do prowadzenia zajęć dydaktycznych o charakterze demonstracyjnym. Studenci identyfikują elementy konstrukcji znane z prezentacji na wykładach, w literaturze fachowej i dokumentacjach konstrukcyjnych i techniczno-ruchowych (DTR). Na zajęciach przedstawiane są, w oparciu o DTR zasady bezpiecznej obsługi maszyn, rozmieszczenie urządzeń zabezpieczających. Analiza ma potwierdzić kompletność wskazań i zaleceń podawanych w DTR i sposób ich formułowania.
Niezależnie od tego na stanowisku kompleksu kombajnowego prowadzone są pomiary mające na celu identyfikację parametrów ruchowych kombajnu (liczba obrotów organu, prędkość posuwu itp.) i cyklu pracy obudowy zmechanizowanej (rabowanie, przesuwanie i rozpieranie).
Stanowisko ładowarki ŁZK-5p przystosowane jest do pomiarów laboratoryjnych mających na celu badanie obciążeń układu podnoszenia łyżki i stateczności ładowarki przy pracy poprzez posadowienie na specjalnej platformie. Przeprowadzenie pomiarów wymaga zabudowy i zastosowania przenośnego zestawu uniwersalnej aparatury pomiarowej.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Piotr Gospodarczyk, Tel 012 617 30 71, mail: piogos@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza