• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Maszyn i urządzeń transportowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 400
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Kierunki studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – III rok: 18 grup po 15 osób; IV rok 3 grupy po 15 osób; V rok 1 grupa 15 osób.
Górnictwo i Geologia, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – III rok 8 grup po 15 osób
Dodatkowe informacje:
Laboratorium umożliwia prowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz prac badawczych dotyczących problematyki transportu przenośnikowego i kołowego. Jest wyposażone w 10 stanowisk, które można wykorzystać dla dydaktyki. Są to stanowisko do badania przenośnika wibracyjnego, stanowisko do badania obciążenia krążników od urobku, stanowisko do badania sprzężenia ciernego cięgien roboczych, stanowisko do badania oporów ruchu przenośnika zgrzebłowego rurowego i stanowisko przenośnika zgrzebłowego rurowego
Osoba kontaktowa:
Kazimierz Furmanik, 30-72, fukaz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza