• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium wiertarek górniczych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
B-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 535
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Kierunki studiów:
Górnictwo i Geologia, III rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 8 grup po 15 osób
Górnictwo i Geologia, III rok zaoczny, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 13 grup po 15 osób
Budownictwo Specjalne, IV rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 4 grupy po 15 osób
Rewaloryzacja Zabytków, IV rok, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2 grupy po 15 osób
Górnictwo i Geologia, IV i Vrok specjalność MPSM, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2 grupy po 15 osób
Mechanika i Budowa Maszyn, III, IV i V rok, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 10 grup po 15 osób
Dodatkowe informacje:
W laboratorium znajdują się modele młotków i górniczych wiertarek pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych, elementy przewodów wiertniczych i narzędzia wiertnicze. Przekroje wiertarek pozwalają na zademonstrowanie budowy i zasady działania specyficznych dla konstrukcji wiertarek górniczych zespołów takich jak obracało czy rozrząd mechanizmu udarowego pneumatycznej wiertarki udarowej itp. Modele są przenośne i można je przemieszczać do sal laboratorium w zależności od liczebności grupy studenckiej. Studenci mogą samodzielnie dokonać montażu i demontażu przewodu wiertniczego. Jednym z istotnych celów jest analiza wpływu konstrukcji elementów złącznych na sprawność przekazywania energii z mechanizmu udaru do urabianej skały.
W skład stanowiska wchodzą modele wiertarek górniczych – pneumatycznej udarowej, hydraulicznej udarowej, pneumatycznej obrotowej, elektrycznej obrotowej oraz młotek udarowy pneumatyczny a ponadto elementy przewodów wiertniczych oraz zestawy narzędzi wiertniczych
Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Tomasz Wydro, Tel 012 617 30 93, email: wydrotom@poczta.onet.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza